TÜRKMENISTANDA SAÝLAWLARY
WE SALA SALŞYKLARY GEÇIRMEK
BOÝUNÇA MERKEZI TOPAR

2023-NJI ÝYLYŇ 26-NJY MARTY, TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY.

    Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary boýunça döredilen saýlaw okruglarynyň belgileri, atlary, merkezleri we araçäkleri barada maglumat 2023-nji ýylyň 26-njy martynda ge...

https://www.saylav.gov.tm/tk/elections/376
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARY, 2022-NJI ÝYLYŇ 12-NJI MARTY

  Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary: jemler, sanlar   Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 2022-nji ýylyň 12-nji fewralynda çykaran karary esasynda, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny...

https://www.saylav.gov.tm/tk/elections/275
2021-NJI ÝYLYŇ 28-NJI MARTYNDA GEÇIRILJEK TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY.

  Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň  saýlawlary: jemler, sanlar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek boýunça...

https://www.saylav.gov.tm/tk/elections/217
2019-NJY ÝYLYŇ 31-NJI MARTYNDA GEÇIRILJEK TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MÖHLETINDEN ÖŇ ÇYKYP GIDEN DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ ÝERINE SAÝLAWLAR

  Möhletinden öň çykyp giden Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ýerine geçirilen saýlawlar: jemler, sanlar Möhletind...

https://www.saylav.gov.tm/tk/elections/124
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ SAÝLAWLARY, 2017-NJI ÝYLYŇ 12-NJI FEWRALY

  Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary – 2017: jemler, sanlar   Türkmenistanyň Mejlisiniň 2016-njy ýylyň 15-nji oktýabryndaky  karary esasynda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny 20...

https://www.saylav.gov.tm/tk/elections/80
2018-NJI ÝYLYŇ 25-NJI MARTYNDA GEÇIRILJEK TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ DEPUTATLARYNYŇ, WELAÝAT, ETRAP, ŞÄHER HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY.

  Türkmenistanyň  Mejlisiniň  deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary: jemler, sanlar 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmeni...

https://www.saylav.gov.tm/tk/elections/44